Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

  Celkem hlasů: 0

  Základní seznámení s metodou EFT

  Základní seznámení s metodou patřící do oblasti energetické psychologie
  pod vedením Mgr. Stanislavy Emmerlingové, certifikované terapeutky AAMET
  ____________________________________________________________

  Cesta pro ty, kteří chtějí mít svůj život v pohodě
  a chtějí si to řešit sami…..
  ______________________________________________________

  Smrčí, 27. 1. 2018 od 10,00do 17,00hod.

  Kvalitu našeho života ovlivňují naše přesvědčení. Problém je však v tom, že nás mnohem více ovlivňují přesvědčení podvědomá, o kterých často vůbec nevíme, ale která náš život řídí z větší části. Proto se často nedokážeme ponaučit ze svých problémů, opakujeme stále stejné chyby a prožíváme podobné situace.

  Metoda EFT pomáhá odhalit a změnit tato podvědomá přesvědčení a uvědomit si a odstranit jejich příčinu – emocionální blok, jehož následkem může být onemocnění, chronická bolest, psychický problém, neúspěšnost ve škole, v práci, ve sportu, problémy ve vztazích a třeba i zlobivé děti.
  Jejím tvůrcem je americký psychiatr Dr. Callahan, který propojil poznatky z kineziologie, neurolingvistického programování a učení čínských Tao mistrů o akupunkturním systému těla. Proto je někdy také nazývána akupunkturou bez jehel. Účinnost metody byla úspěšně ověřena na veteránech z vietnamské války, kteří psychicky trpěli následkem válečných traumat. Metodu zjednodušil a do dnešní podoby upravil anglický inženýr Gary Craig. Výhodou metody je, že ji můžeme aplikovat i sami na sobě a zamezit tak aktuálně následkům stresových zátěží.

  Minikurzy EFT jsou jednodenní akce a jsou určeny zájemcům o zvládnutí základních technik EFT, dozvědí se vše důležité pro pochopení základů energetické psychologie, co jsou omezující přesvědčení a jak se jich zbavit.


  Probíhají v malé skupině zájemců (6 – 10, max. 12 osob). Cena 1700,- Kč včetně učebních materiálů.


  Lektorka Mgr. Stanislava Emerlingová, privátní speciální pedagožka,
  Poradna pro prevenci a nápravu poruch učení, chování a zdraví v Turnově – Mírové pod Kozákovem, příčin těchto poruch, lektorka dalšího vzdělávání pedagogů v ČR, autorka dyslektických čítanek, EFT praktik ADv., Matrix Reimprinting praktik.

  Absolvovaná certifikované školení EFT - AAMET:
  2007 – Techniky emocionálního uvolnění ( EFT ) 1. a 2. stupně.
  2008 – Techniky emocionálního uvolnění ( EFT ) 3. stupně.
  2008 – Vážná a chronická onemocnění
  2008 - Family Issues – rodinná terapie a řešení LMD
  2009 – Matrix Reimprinting – trauma a jeho následky
  2010 – Traumata v prenatálním a perinatálním období a jejich následky
  v psychickém vývoji a emocionálním prožívání jedince
  2010 – Faktor hojnosti

  Závazné rezervace na tel.: 733 760 522 (Pavla Kořínková), emailem: energyturnov@seznam.cz či osobně v Klubu Energy do 24. 1. 2018.

  Metoda EFT
  Energetická psychologie, akupunktura bez jehel, metoda emocionálního uvolnění.


  ,,95% všech onemocnění je zapříčeněno stresem - 100% stresu je zapříčeněno našimi špatnými přesvědčeními,,
  (Bruce Lipton, autor knihy Biologie přesvědčení).


  Co se skrývá pod pojmem emoční svoboda?
  Emoční svoboda je navrácení mysli, těla a citů ke stavu rovnováhy bez omezení zápornými emocemi.
  Přestože jsme "navrženi"k možnosti zotavit se z nepříjemných zkušeností nebo vzorců mysli, můžeme být bohužel ovlivňováni stále se vracejícími emocemi z minulosti - událostmi jako vztahy, trauma nebo ztráta.
  Působí zde taktéž pokračující nebo i budoucí události jako je například pracovní stres, mezilidské problémy, deprese a různé druhy úzkostí.V těchto případech emoce mohou být blokovány a naše energie tedy nemůže plynule proudit. To způsobuje naše fyzické i psychické problémy. Dokonce, i když zkusíme naše emoce ignorovat, i tak stále ovlivňují naše životy.


  Čím metoda EFT zcela jistě není:
  •náhradou běžné lékařské péče
  •lidovým léčitelstvím, autosugescí, hypnózou
  •šířením náboženství nebo ideologií

  Jaký je správný postup aplikace EFT?
  Základní aplikace EFT se zpočátku soustředí na aktuální záležitost, zahrnující taktéž jednoduché slovní spojení navržené dle konkrétního problému. Současně se slovní specifikací proklepáváme postupně akupunkturní body umístěné na energetických drahách našeho těla.To poskytuje v praxi vynikající úlevu pro širokou škálu symptomů, i při vážných onemocněních a chronických nemocech.