Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

  Celkem hlasů: 0

  Z praxe speciálního pedagoga

  ADHD - staronový strašák rodičů i pedagogů

  O ADHD ( tj. porucha pozornosti ADD, hyperaktivita a impulzivita - ADH) a jejich projevech u dětí i dospělých jedinců se napsalo již mnoho. V poslední době se v našich médiích začaly objevovat informace v souvislosti s farmakoterapií těchto dysfunkcí a také s upozorněním, že pokud se zanedbá včasná lékařská léčba, že to může negativně ovlivnit budoucí život jedinců s ADHD i v dospělosti.. S tím lze v určitém smyslu souhlasit, ale není léčba jako léčba a chybí prevence!

  ADHD - jiný název některých projevů LMD

  Během posledních dvaceti let se ze známých projevů lehké mozkové dysfunkce ( LMD ) vytvořila z odchylky v psychickém vývoji dítěte „ duševní nemoc ADHD“. Autor této diagnózy, americký psychiatr Leon Eisenberg, krátce před svou smrtí uvedl, že je ADHD typickým příkladem fiktivní choroby a že šlo o omyl. Přesto je ADHD psychiatry léčeno Ritalinem, Stratterou či Concertou, i když mají tato psychofarmaka mnoho nežádoucích účinků ( např. apatii, nespavost, zvracení, bolesti hlavy, narušení tvorby růstového hormonu, někdy i zvyšující se agresivita po vysazení léku ) a neřeší příčiny problémů. Do našich lékáren a zdravotnických zařízení bylo v roce 2014 dodáno 141 300 balení těchto výhradně dětských léků ( vyrobených a nejdéle užívaných v USA ). Lze tedy konstatovat, že se nejedná o ojedinělé případy farmakoterapie dětí s „ADHD“. Vážné je, že naše státní poradny ( PPP ) posílají za podpory Ministerstva školství děti k potvrzení této fiktivní diagnózy k lékařům, nejčastěji k psychiatrům ( jedná se o osobně ověřenou informaci přímo na MŠMT ČR ). Jak praxe ukazuje, ti pak nabídnou k řešení problému dítěte většinou jen medikaci. Bez lékařského potvrzení ADHD však nemají tyto děti právo na plnou toleranci problémů ve školním prostředí. Na tuto situaci mě opakovaně upozornili rodiče mých dětských klientů. „Zázračná pilulka“ na tzv. ADHD může být řešením pro rodiče, kteří si nejsou ochotni připustit, že „ADHD“ má své příčiny a že se s tím dá něco dělat. Možná se k nim jen nedostaly podnětné informace. Zkusme to napravit.

  Co s ADHD – LMD?

  Příčin vzniku „ADHD“ je několik, ať už na základě dědičnosti ( 34 – 39 % ) či na bázi vývojové. Jedná se např. o výpadky neuronů a nervových spojů. Existuje několik metod, které dokáží tyto výpadky odstranit či alespoň zmírnit - např. Percepční a motorická cvičení (PIPE ), vzdělávací kineziologie Dr. Denissona, program INPP dle Sally Goddard Blythe, korekční cvičení MUDr. Kleplové. Na odstranění neurofyziologické ( zdravotní ) příčiny máme EAV test na Supertronicu a produkty Energy ( nejčastěji Korolen, Stimaral, Renol, Regalen, Vitamarin, Fytominerál, Revitae a Pelargin ). Psychosociální příčina vzniká stresovou zátěží už přes pocity matky v těhotenství ( včetně stresů souvisejících s prenatální lékařskou péčí - viz. umělé početí, odběr plodové vody, redukce „nadpočetného“ zárodku, udržované těhotenství, které často souvisí i s toxickou zátěží organismu matky) a neuspokojením základních emocionálních potřeb dítěte po narození. To pak způsobuje i poruchy prožívání ( úzkosti, agresivita, poruchy příjmu potravy a vyprazdňování, neurotické poruchy řeči apod.). Tyto převážně podvědomé bloky lze jednoduše odstranit specifickou kombinací metod EFT a Matrix Reimprinting, mohou je dočasně odstranit i některé produkty Energy. Díky prenatálním stresům dochází k narušení vývoje motorických reflexů a jejich nedozrání, což se může projevit komplikovaným porodem a odchylkami v motorickém vývoji dítěte v prvním roce života, které může podpořit i předčasné používání chodítka . Díky tomu se nevytvoří nervové spoje v některých oblastech mozku ( např. pro zrakovou figuru, serialitu ) a propojení hemisfér přes corpus callosum a vzniká unilateralita - jeden ze základů většiny poruch učení i chování. Prokázaly to mnohé neuropsychologické výzkumy, díky kterým vznikly i výše uvedené korekční metody. Tyto metody příčiny nejen odhalí, ale většinou i odstraní. K tomu jsou však potřeba spolupracující rodiče. Není v nejlepším zájmu našich dětí, že těmito metodami pracují převážně soukromá lékařská či poradenská zařízení. Lze to považovat za velký dluh našeho zdravotnictví a státního poradenství, který se týká prevence, rozvoje i nápravy LMD ( či „ADHD“ ) a všech poruch učení.

  Mgr. Stanislava Emmerlingová